Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF IOAN GURA DE AUR”, Târgoviste, Dâmbovita

Denumirea subproiectului: ÎMPREUNA PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE

Finanțat prin Schema de granturi pentru licee din Proiectul privind învățământul secundar – ROSE

Acord de grant nr. SGL/RI/128/27.06.2017

 • Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea dezvoltării şi evaluării sistematice a procesului de formare a competenţelor cheie pentru cel puţin 75 elevi din învăţământul liceal, în vederea creşterii ratei de absolvire a învăţământului liceal şi a creşterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat la 85%, prin intermediul unui program educaţional menit să faciliteze accesul la educatie al elevilor prin activităţi de educaţie formală şi nonformală, într-un mediu şcolar dotat corespunzător nevoilor de învăţare ale elevilor.

 • Considerăm că îndeplinind acest obiectiv vom reuşi o creştere semnificativă a calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2017-2022, (obiectiv general din Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa)

 • Facilitarea accesului la învăţământul vocational a populaţiei şcolare aparţinând unor grupuri vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, cu situaţie socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în străinătate etc.) în vederea exersării competentelor cheie necesare integrarii, cu succes, in invatamantul tertiar sau pe piata muncii. CONFORM PDI- Ţinta 3: Şanse egale pentru toţi elevii şcolii privind selecţia şi implicarea în toate activităţile şcolii.

 • Îmbunătăţirea dotării didactico-materiale a şcolii şi creşterea cuantumului resurselor extrabugetare. CONFORM PDI -Ţinta 4: Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolii la nivelul standardelor de formare profesională şi creşterea cu 20% a ponderii resurselor extrabugetare în bugetul şcolii.

 • Proiectul se adresează elevilor care frecventează liceele care beneficiază de granturi și care provin din grupuri dezavantajate. Aceste grupuri includ elevii din familii cu venituri mici, elevii discriminați pe baza identității sau etniei (inclusiv romii), elevii care locuiesc în zone rurale sau în alte zone în care nu există școli în apropiere, elevii cu unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate.

 • ANUL I şi II - ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

  • ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI DE SPRIJIN

  • activităţi de pregătire suplimentară cu grupele de elevi din clasele a XI-a si a XII-a: Limba și literatura română -Istorie -Geografie

  • activităţi remediale cu grupele de elevi din clasele a IX-a şi a X-a: Limba și literatura română -Istorie -Geografie

   • ATELIERE

   • Atelier de comunicare orală și scrisă în limbi străine

   • Activități de orientare și consilere vocațională în carieră

   • Activități de consiliere teologică

 • ANUL III - ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

  • ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI DE SPRIJIN

  • activităţi de pregătire suplimentară cu grupele de elevi din clasele a XI-a si a XII-a: Limba și literatura română -Istorie -Geografie

  • activităţi remediale cu grupele de elevi din clasele a IX-a şi a X-a: Limba și literatura română -Istorie -Geografie

   • ATELIERE

   • Tehnologia informației și a comunicațiilor

   • Atelier de comunicare orală și scrisă în limbi străine

   • Activități de consiliere de grup

   • Dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat

   • Dezvoltarea competențelor de relaționare interpersonal și a competențelor civice

   • Arta vorbitului în public

 • ANUL IV şi V - ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

  • ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI DE SPRIJIN

  • activităţi de pregătire suplimentară cu grupele de elevi din clasele a XI-a si a XII-a: Limba și literatura română -Istorie -Geografie

  • activităţi remediale cu grupele de elevi din clasele a IX-a şi a X-a: Limba și literatura română -Istorie -Geografie

   • Atelier de comunicare orală și scrisă în limbi străine

   • Activități de consiliere de grup

   • Dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat

   • Activități de exersare a competenţelor în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie

   • Arta vorbitului în public

   • Activități de consiliere teologică

ACTIVITĂȚI ROSE 2020-2021

ANALIZĂ SWOT AG 128

DATE STATISTICE PROIECT ROSE 2016-2022