Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Administrator Financiar Ec. Stan Silvia Daniela

Secretar/Bibliotecar In. Chiriac Delia

Administrator Patrimoniu

Radu Veronica

Analist-programator Ing. Sima Florescu Florin