Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației