Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

VIZIUNEA

Prestigiu, calitate, tradiţie, credinţă şi morală – calea spre reuşita personală

MISIUNEA

Formăm personalităţi responsabile, capabile să decidă asupra viitorului propriu, cultivând respectul faţă de valorile moral-religioase creştine şi dezvoltând o atitudine pozitivă faţă de semeni

PRINCIPII ȘI VALORI

C - Calitatea actului educaţional Competenţe de lucru care să conducă la

performanţe individuale cat şi în echipă

N - Nobleţe prin respectul valorilor reale de tip etic, cultural, civic

Năzuinţă năstruşnică spre împlinirea de sine

A - Afirmare a unui punct de vedere bine definit, coerent, întemeiat si argumentat,Altruism prin cultivarea respectului pentru nevoile celorlalţi Atitudine deschisă către ceilalţi, către nou şi inovare Abilitaţi critice constructive

I - Învăţarea permanentă in vederea formării continue pentru viaţa intr-o societate a cunoaşterii. Încredere in propriile resurse intelectuale, afective, operaţionale si instituţionale Implicarea activă şi responsabilă a tuturor în viaţa comunităţii Integritate prin respectarea drepturilor omului şi a principiilor echităţii

C - Capacitatea de a depăşi toate obstacolele prin tenacitate si dăruire, Creativitate şi originalitate.

Bine ați venit în comunitatea noastră educațională!