Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Târgoviște

30 de ani în slujba Bisericii și a Educației

O NOUĂ ȘCOALĂ A MISIUNII ȘI VOCAȚIEI

•După evenimentele din 1989, când regimul comunist din România a fost înlăturat, a urmat pentru Biserica Ortodoxă Română o perioadă de revigorare. Au fost înființate mai multe scaune episcopale și instituții teologice în cuprinsul Patriarhiei Române. La Târgoviște, fosta Capitală a Țării Românești era absolut necesar să se întâmple acest fapt. În septembrie 1991, episcopul vicar patriarhal dr. Vasile Costin, a fost ales și înscăunat ca Arhiepiscop al Târgoviștei, astfel vechea capitală a avut un ierarh după mai bine de trei secole, de la 1668, când Mitropolia a fost mutată la București.

•Începutul Seminarului Teologic Ortodox din Târgoviște este legat de înființarea Arhiepiscopiei Târgoviştei, la 3 septembrie 1991. O serie de preoți și profesori au înaintat documentele necesare înființării Seminarului Teologic, constituit prin adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 1169/172 din 17 februarie 1992, în urma aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Din partea Arhiepiscopiei, pr. Stoica Ion, împreună cu profesorii Ana Uţa şi Ion Stoica, directori ai Liceului „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, au obţinut aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbovița şi a Preafericitului Patriarh Teoctist, pentru ca în spaţiile disponibile din cadrul Liceului Ion Heliade Rădulescu să funcţioneze şi un nou Seminar Teologic.

• Începând cu anul școlar anul 1992-1993, Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”e a luat ființă cu un număr de 4 clase, 2 clase a IX-a prin examen de admitere, dar și 2 de a X-a, prin transferul unor elevi de la Seminariile Teologice din: Bucureşti, Turnu Măgurele şi Piteşti.

ÎNNOIRE, IDENTITATE ȘI PROGRES

•În continuitatea istoriei, devenită timp sfânt al mântuirii, importanța eclezială și culturală a marilor ierarhi cărturari ai Târgoviștei a fost reactivată și înnoită prin iconomia de arhipăstor, din iarna anului 1999, odată cu instalarea în vechea cetate de scaun a domnilor munteni a ÎnaltPreaSfințitului NIFON, ca Arhiepiscop al Târgoviștei.

•Neobosit atlet al credinței și teolog iscusit, personalitate ecumenică marcantă într-un context în care Biserica lui Hristos avea nevoie de o nouă abordare misionară, prestigiul școlii a crescut datorită atenției deosebite a Înaltpreasfinției Sale acordată elevilor și profesorilor. Pr. prof. Gheorghe Safta a fost numit ca director al Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, pentru perioada (1999-2011).

•Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, a înțeles asemenea unui iscusit arhitect, necesitatea reorganizării instituţiei, ca o exigență misionară de o mare actualitate pentru Biserică. În 2003 s-a renovat parterul clădirii internat, în anul 2004 s-a reamenajat cantina Seminarului, în anul 2007 s-a izolat termic exteriorul şcolii și a început construirea unei nou corp de clădire școlară. Astfel, de la veche locație a clădirii internat, locul unde inițial au funcționat primele clase, s-a ajuns la o nouă și modernă școală în anul 2009, care avea cantină modernă, internat propriu, dar și o nouă clădire pentru clasele de filologie.

ORGANIZARE ȘI MANAGEMENT

•Primul director al Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”a fost pr. prof. Ioan Stan (1992-1993), paroh la biserica din Lazuri (Localitatea Comișani), o personalitate puternică și sistematică prin eforturile căreia școala teologică târgovișteană a început să devină cunoscută la nivel local.

•Pr. prof. Ioan Ștefănescu, paroh la biserica „Sfântul Nifon” din Târgoviște, a fost numit ca director între anii 1993-1996. În 1994, prin adresa 6264 din 24 august, s-a înfiinţat Şcoala de Cântăreţi bisericești, în cadrul căreia au absolvit 228 de elevi. La etajul al II-lea din clădirea internat, a fost amenajat un Paraclis cu hramul „Sfântul Ioan Gură de Aur”, pentru nevoile spirituale ale şcolii.

•Între anii 1996-1999, conducerea seminarului a fost încredințată pr. prof. Alexandru Moțoc, paroh la biserica „Sfântul Gheorghe” din Târgoviște, care a susținut demersurile educaționale ale predecesorilor săi. Din anul 1999, pr. prof. Alexandru Moțoc a obținut transferul ca preot paroh la biserica „Sfânta Treime –Tei” din București şi Inspector general bisericesc în cadrul Corpului de Inspecție și Control al Cancelariei Sfântului Sinod. A trecut la cele veșnice în ziua de 25 martie 2016.

DIVERSITATE ȘI UNITATE

• În anul 2009 s-au finalizat lucrările de reabilitare şi de extindere a Seminarului care au fost sfinţite la 13 noiembrie 2009, în ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Gură de Aur, ocrotitorul spiritual al Școlii, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, împreună cu un numeros sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa autorităţilor locale, a cadrelor didactice și a elevilor. În noua clădire a şcolii au fost repartizate primele clase cu profil filologic, spațiile pentru: cancelarie, birouri, precum și noul paraclis. Toate aceste demersuri au fost acompaniate de performanțe educaționale deosebite care au contribuit la creșterea prestigiului școlii la nivel local și național. Participările numeroase la concursuri și olimpiade, rezultate remarcabile ale Corului Seminarului pe plan local și național, numeroșii absolvenți ai școlii ajunși să studieze la prestigioase Instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, reprezintă cartea de vizită vie a Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște.

•Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, a avut ca directori pe Pr. prof. dr. Mihail Iulian Stan (2011-2015), respectiv Arhid. dr. prof. Bogdan-Petru Hrestic (2015-2018).

•Menționăm că începând cu anul şcolar 2006-2007, s-a obţinut şi un nou profil filologic, diversificând astfel oferta educaţională în cadrul Seminarului. Începând cu anul şcolar 2009-2010, s-au înfiinţat clasele de gimnaziu (a V-a - a VIII-a) care au fost acreditate de Ministerului Educației Naționale prin OMEN 3669 din 14 martie 2019.

ISTORIE, TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE

•La începutul anului școlar 2018-2019, IPS Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei a învestit ca director al Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște pe Pr. prof. dr. Marin Bugiulescu, care a inițiat o serie de activități pentru îmbunătățirea ambientului școlar și educațional absolut necesare.

•Amintim, de faptul că la dobândirea performanțelor educaționale au contribuit o serie de profesori cu o vocație pedagogică de excepție, și anume: Pr. Ioan Voinea (I.B.O.R, Tipic), Pr. Gheorghe Chivulescu (Noul Testament), Pr. Vasile Grigorescu (Spiritualitate), Arhid. Ion Marin (Muzică liniară), Pr. Dr. Gheorghe Drăghici (Muzică Psaltică), Pr. Iulian Măcriș, Pr. Marian Badea (Vechiul Testament), Pr. Dr. Marian Puiescu (Limba Greacă), Pr. Adrian Popa (Limba Latină și Catehetică-Omiletică), Pr. Alin Marian Pleșa (Dogmatică), Pr. Dr. Cosmin Santi (Liturgică și Tipic). Amintim și de preoții spirituali ai școlii: Pr. Nicolae Iordache, Pr. Constantin Rădulescu, Pr. Dr. Ionuț Ileana și Pr. Gheorghe Ștefănel. Între profesorii școlii amintim pe: Aurelia Grigorescu (Limba Română), Luminița Boiangiu (Matematică), Corina Antonescu (Limba Română), Elena Moise (Limba Franceză), Luminița Miloiu (Istorie), Sorina Marinescu (Limba Engleză), Emilia Scarlat (Limba Franceză), Aura Voinea (Geografie), Nae Aurelian (Limba Engleză), și alte cadre didactice asociate pentru o perioadă de timp în funcție de necesitățile educaționale. 

•În concluzii, ținând cont de toate cele prezentate, suntem îndreptățiți să afirmăm că Seminarul Teologic Ortodox din Târgoviște, este o şcoală a vocației și a misiunii care continuă de aproape trei decenii tradiţia instituțiilor de învățământ, prin care s-a format în decursul timpului cultura și spiritualitatea neamului românesc.

•Teologia înseamnă adevăr și speranță, dar mai ales viață. Ca instituție educațională care beneficiază de un corpul profesoral bine pregătit, Seminarul Teologic Ortodox din Târgoviște pune în prim-plan calitatea, performanţa, promovarea valorilor creștin-morale, egalitatea şanselor şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii. Mai presus de toate acestea, Seminarul Teologic Ortodox din Târgoviște îi pregătește pe viitorii slujitori ai sfintelor biserici, dar și pe membrii societății de azi și de mâine, formați în spiritul moralei creștine și a valorilor perene: binele, adevărul și frumosul.