Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur"

din Târgoviște

gallery/sigla seminar buna1

Ministerul Educației Naționale - Arhiepiscopia Târgoviștei

gallery/1
gallery/ministerul-educatiei-890x395_c
gallery/logo-rosu
gallery/sigla curata 1
gallery/coperta1

MEN-UMPFE

Banca Mondială

Programul  ROSE

Schema de granturi pentru licee

Domeniul major de intervenţie 

Titlul proiectului: „Împreună  pentru o educaţie de calitate!”                             

  

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 

1.Furnizarea unui program inovativ de tip pregătire suplimentară și dezvoltare a personalității elevilor prin oferirea unor parcursuri diferențiate și stimulative pentru dezvoltarea competențelor cheie a celor 75 de elevi de liceu implicați în proiect în perioada 01.04.2017-01.04.2020, în vederea facilitării accesului la educație, a pregătirii elevilor pentru învăţământul terţiar şi pentru inserţia cu succes pe piaţa muncii;

 

2. Dezvoltarea unui plan curricular de tip educație remediala ce cuprinde un număr de 2 activități și 8 subactivitati pedagogice și de sprijin a celor 75 de elevi cu rezultate slabe la învățătură în perioada 01.04.2017-01.04.2020;

 

3. Derularea a 4 activități incluzând 8 subactivitati extracurriculare: ateliere de dezvoltare a competențelor cheie, vizite de documentare, tabere de învăţare, ateliere de lucru, cursuri de formare a celor 75 de elevi din grupul țintă în perioada 01.04.2017 - 01.04.2020 în vederea completării cunoștințelor dobândite în mediul formal și a creșterii motivației lor pentru învățare;

 

4. Facilitarea accesului la educaţie a 75 de elevi aparțînând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unui pachet de rechizite și a unei mese de prânz în vederea reducerii ratei abandonului școlar pentru un număr de 75 de elevi, în perioada 01.04.2017-01.04.2020;

 

5. Dotarea unui centru multifuncţional cu materiale-suport care să faciliteze exersarea competențelor cheie necesare integrării, cu succes, în învățământul terțiar sau pe piață muncii.

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE

 

A. ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI DE SPRIJIN:

 

I.1.1 Derularea activități de pregătire suplimentară cu grupele de elevi din clasele a XI-a și a XII-a;

I.1.2 Derularea activităților remediale cu grupele de elevi din clasele a IX-a și a X-a;

I.1. 3 Derularea activități de consiliere, îndrumare și orientare vocațională şi a carierei;

I.1.4 Derularea activităților de consiliere în specialitatea profilului pentru grupele de elevi din clasa a XII-a, profil teologie;

 

ACTIVITĂȚi EXTRACURRICULARE ȘI DE INFORMARE:

 

II.1. Derularea activităţilor de educaţie nonformală şi informală de calitate pentru obținerea succesului la bacalaureat

 

SUBACTIVITATI:

 

II.1.1. Derularea activităților de comunicare orală şi scrisă în limbi străine;

II.1.2. Derularea activităților ce vizeză arta vorbitului în public, “lecții de oratorie” - întâlniri cu persoane resursă din comunitate;

II.1.3. Derularea activităților de exersare a competenţelor în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie;

II.1.4. Derularea activităților ce vizează exersarea competenţelor de relaţionare interpersonală şi competenţe civice;

II.1.5.Derularea activităților ce vizează dezvoltarea spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;

II.2 Organizarea unor workshop-uri;

II.3 Organizarea unor vizite de documentare;

 

3. LUCRĂRI CIVILE DE RENOVARE, DE AMENAJARE A INTERIORULUI: