Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur"

din Târgoviște

gallery/sigla seminar buna1

Ministerul Educației Naționale - Arhiepiscopia Târgoviștei

gallery/ips-nifon
gallery/cruce banda
gallery/cruce banda
gallery/cruce banda

Stimați părinți! Dragi elevi! 

 

gallery/cruce banda
gallery/clicpaginaurm
 
MOMENT DE BILANȚ ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI – 
ACȚIUNI SOCIAL-FILANTROPICE DE PESTE  4.500.000 LEI  

 

 

La Târgoviște, s-au desfășurat, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, joi, 19 ianuarie 2023, lucrările Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale.

Dimineață, a avut loc în „Sala de festivități” a Sediului Administrativ din cadrul Centrului eparhial ședința de bilanț a Consiliului Eparhial, în cadrul căreia au fost prezentate rapoartele anuale ale Sectoarelor de activitate ale Arhiepiscopiei Târgoviștei. A urmat slujba de Te Deum în Paraclisul mitropolitan Kretzulescu, la care au luat parte atât membrii Consiliului Eparhial, cât și cei ai Adunării Eparhiale, precum și invitații, dintre care menționăm pe părinții protopopi și secretari de la Protoierii, conducerea Facultății de Teologie și Științele Educației, Inspectorul Școlar pentru Religie, directorul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, președintele Consistoriului Eparhial, președintele CAR cler și salariați din Arhiepiscopia Târgoviștei, precum și stareți și starețe de la mănăstirile din Eparhie. După aceea a avut loc, în Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale, prima ședință de bilanț a noii Adunări Eparhiale, din mandatul 2022-2026.

În cuvântul său, Părintele Mitropolit Nifon a evidențiat cele mai importante repere din activitatea Arhiepiscopiei Târgoviștei, accentuând „intensificarea ajutorării aproapelui aflat în nevoi și suferință, acum, când crizele sociale și economice afectează pe mulți semeni de-ai noștri, mai ales din cauza războiului de la granițele țării noastre. Înaltul Ierarh a evocat și urgența promovării valorilor Evangheliei lui Hristos în contemporaneitate, mai cu seamă în această epocă în care numeroase ideologii de factură progresistă încearcă existența și credința noastră. Biserica a fost mereu în mijlocul crizelor ajutând oamenii, împărtășind speranță și contribuind la zidirea încrederii în Bunul Dumnezeu. La Târgoviște, misiunea pastorală a Bisericii a avut în vedere aprofundarea și continuarea bogatei moșteniri a glorioasei istorii voievodale din vechea Cetate de Scaun munteană, în fidelitate față de viața și de tradiția Bisericii și a neamului nostru.”

gallery/cruce banda